online bilježnica

Kako se pripremiti za sajam

Budite spremni na inspekciju!

Prema Zakonu o trgovini, trgovac je dužan na prodajnom mjestu osigurati podatke o stanju i podrijetlu robe koju prodaje. To znači da, kada dođe inspektor u inspekciju, trgovac mora imati evidenciju u kojoj je vidljivo koliko je toga dana izlagač donio robe na sajam te koliko je od te donesene robe prodao (pogledaj točku 8). Također, za svaki prodani artikl mora imati u evidenciji kopiju izdanog računa.

Što se tiče “podrijetla robe” to znači da izlagač mora na prodajnom mjestu na artiklima imati ispravne deklaracije. Ukoliko izlagač nije sam proizveo robu, mora imati račun po kojem je roba kupljena te primku po kojoj je roba zadužena knjigovodstveno na njegovo skladište.

Ako je izlagač sam proizveo robu koju prodaje, onda na prodajnom mjestu mora imati primke i račune iz kojih je vidljivo od koga i kada je kupio materijal pomoću kojeg je izradio proizvode koje prodaje.

Fiskalizacija – što izlagač mora imati na svom prodajnom mjestu:

1. Interni akt
2. Odluku o blagajničkom maksimumu (pologu – vidi točku 6)
3. Računalo/tablet/mobitel pomoću kojeg izdaje fiskalizirane račune ili Knjigu računa ukoliko je mali obveznik fiskalizacije*.

*mali obveznici fiskalizacije su samo fizičke osobe koje plaćaju paušalni porez na dohodak

Također, za potrebe eventualne inspekcije, na prodajnom mjestu morate imati preslike ugovora o zakupu prostora i rješenje kojim ste upisani u odgovarajući registar (Registar Trgovačkog suda, Obrtni registar, Registar neprofitnih organizacija i sl.).

IZVOR: http://www.dots.com.hr/rukovodjenje/kako-se-pripremiti-za-sajam/

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *