online bilježnica

Ubacivanje responzivnog YouTube videa

Ubacivanje responzivnog YouTube videa

YouTube video se u post / stranicu ubacuje samo sa copy&paste linka. Ukoliko želimo da video okvir bude responzivan treba oko linka upisati sljedeće: <div class=”videoWrapper”> <!– Copy&Paste link sa YouTube-a –> http://www.youtube.com/link-na-video </div> a u CSS-u dodati ovo: .videoWrapper { position: relative; padding-bottom: 56.25%; /* 16:9 */ padding-top: 25px; height: 0; } .videoWrapper iframe […]