online bilježnica

Prebacivanje višejezične stranice s qTranslate na WPML

Prebacivanje višejezične stranice s qTranslate na WPML

Upute sa WPML.org: qTranslate Importer Napraviti sigurnosnu kopiju (backup) WordPress-a i svakako backup baze podataka (database) Deaktivirati (disable) qTranslate plugin Aktivirati (activate) WPML i qTranslate Importer U Settings > qTranslate Importer provjeriti sve opcije Klikom na Start pokrenuti qTranslate Importer Ne prekidati proces dok ne kaže Complete (gotovo) Kopirati sve iz .htaccess rewrite-rules box i […]