online bilježnica

eCommerce Hrvatska

eCommerce Hrvatska

Korisni linkovi za pročitati prije pokretanja web shopa Click to access Top-10-kriterija-za-analizu-legalnosti-web-trgovine.pdf ecommerce.hr/wp-content/uploads/2016/11/10-pitanja-koje-si-morate-postaviti-prije-pokretanja-web-trgovine.pdf Click to access Letak%20MINGO.pdf Click to access Info-bro%C5%A1ura-Uvjeti-za-obavljanje-trgovine.pdf

Web shop – uvjeti poslovanja

Web shop – uvjeti poslovanja

Primjer općih uvjeta poslovanja s weba https://www.sensilab.hr/opci-uvjeti-poslovanja http://people2people.hr/index.php/kako-kupovati Zakon o zaštiti potrošača http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_41_723.html Članak 72, stavak 1:  “Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.” PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBAVIJESTI O PRAVU POTROŠAČA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENIH […]