online bilježnica

Teme za konferencijski web

Teme za konferencijski web

Besplatna: Event Premium: https://themeforest.net/item/the-keynote-conference-event-meeting-wordpress-theme/9718856 Tema koja podržava više evenata koji se mogu pretraživati. Može se dodati speaker to event, ali ne i event to speaker https://themeforest.net/item/eventchamp-multiple-event-conference-wordpress-theme/19649101?s_rank=1 Ovu WPML ima na listi kompatibilnih: http://demo.olevmedia.net/preview/?item=eventerra